יצחק שפילמן
פיתוח, תכנון, הדרכה של טיולים ברוסיה, אוזבקיסטאן, אוקראינה, פולין טלפון: 054-4299937
רוסית
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru
ru